Konferencja 01-02.06.2017 r.

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP
Sp. z o.o. w POZNANIU
WSPÓLNIE Z DEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
W POZNANIU
ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ XI KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.
RYZYKA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH – ATEX
 W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ
W DNIACH 01-02 czerwca 2017 r.

Konferencja kierowana jest do kadry menadżerskiej i zarządzającej, do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożenia wybuchem, do pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, do rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów i architektów biur projektowych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, urzędów miejskich i wojewódzkich, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, przedstawicieli Firm zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

Patronat medialny nad Konferencją przyjął Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa”.

Prelekcje na konferencji będą prowadzone w formie interaktywnej. Możliwość aktywnego uczestnictwa w prelekcji, zadawanie pytań i dyskusja.

Miejsce konferencji -hotel „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania na trasie Poznań-Wrocław –  

Tematyka konferencji do pobrania tutaj.

Karta uczestnictwa do pobrania tutaj.

Materiały z konferencji (zaktualizowane) do pobrania tutaj.

Osoba odpowiedzialna do kontaktów w ramach OCUP:

– Anna Stroińska tel. 608 026 049 lub 61 847 92 64, – Jerzy Bronowicz tel. 692 491 274.  e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl  

Dobrowolna certyfikacja usług przeciwpożarowych stała się faktem.

Do tej pory tylko urządzenia i wyroby służące do ochrony przed pożarami poddawane są szczegółowym badaniom jakościowym w procedurze obowiązkowej certyfikacji zgodności wyrobu, ponieważ służą ochronie życia, zdrowia i mienia.

Certyfikacja usług przeciwpożarowych jest przedłużeniem warunku niezawodności tak ważnych urządzeń. Muszą one być dobrze zaprojektowane dla danego obiektu, prawidłowo zainstalowane i rzetelnie serwisowane (konserwowane).

Tylko firmy wykonawcze, które poddadzą się dobrowolnemu procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych, są gwarantem niezawodności usług przeciwpożarowych w zakresie: – projektowania, – montażu, – serwisowania (konserwacji).

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych znajdziesz również na stronie internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: www.sitp.home.pl, a także bezpośrednio u nas – telefonicznie lub poprzez e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl . Informator o certyfikacji do pobrania tutaj.

 Zakres akredytacji AC 124

Zapewniamy bezstronność prowadzonych działań certyfikacyjnych i postępowanie w taki sposób, aby fakt ten był zauważony przez strony zainteresowane. Zapewniamy, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków.

Wzór ogólnego dokumentu certyfikatu do obejrzenia tutaj  WZÓR CERTYFIKATU 2017

Z dniem 1 grudnia 2009 r. rozpoczęto certyfikację osób zajmujących sie ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową (poza zakresem akredytacji). Szczegóły tutaj…

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty …