Dobrowolna certyfikacja usług przeciwpożarowych stała się faktem.

Do tej pory tylko urządzenia i wyroby służące do ochrony przed pożarami poddawane są szczegółowym badaniom jakościowym w procedurze obowiązkowej certyfikacji zgodności wyrobu, ponieważ służą ochronie życia, zdrowia i mienia.

Certyfikacja usług przeciwpożarowych jest przedłużeniem warunku niezawodności tak ważnych urządzeń. Muszą one być dobrze zaprojektowane dla danego obiektu, prawidłowo zainstalowane i rzetelnie serwisowane (konserwowane).

Tylko firmy wykonawcze, które poddadzą się dobrowolnemu procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych, są gwarantem niezawodności usług przeciwpożarowych w zakresie: – projektowania, – montażu, – serwisowania (konserwacji).

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych znajdziesz również na stronie internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: www.sitp.home.pl, a także bezpośrednio u nas – telefonicznie lub poprzez e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl . Informator o certyfikacji do pobrania tutaj.

Zakres akredytacji PCA

Zapewniamy bezstronność prowadzonych działań certyfikacyjnych i postępowanie w taki sposób, aby fakt ten był zauważony przez strony zainteresowane. Zapewniamy, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków.

Wzór ogólnego dokumentu certyfikatu do obejrzenia tutaj  WZÓR CERTYFIKATU

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty …