Certyfikat Jakości Usług Nr 2/05/2006 dla Firmy

MATBUD SYSTEMY PPOŻ Sp. z o.o.
62-065 Grodzisk Wlkp., Słocin 36F

w zakresie: konserwacja przegród przeciwpożarowych według programu certyfikacji usług SITP PCU-05

 Data ważności certyfikatu: 1 czerwca 2006 r. do 9 sierpnia 2021 r.