Certyfikat Jakości Usług Nr 6/06/2006 dla Firmy

SUPON S.A.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 25 czerwca 2006r. do 29 czerwca 2019 r.