Certyfikat Jakości Usług Nr 7/06/2006 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja gaśnic według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 14 listopada 2006 r. do 13 listopada 2020 r.