Certyfikat Jakości Usług Nr 1/04/2005 dla Firmy

PROTECTOR sp. z o.o.
54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8A

w zakresie: montaż i konserwacja zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych według programu certyfikacji usług SITP PCU-04

 Data ważności certyfikatu: 25 stycznia 2007 r. do 24 stycznia 2022 r.