Certyfikat Jakości Usług Nr 1/03/2006 dla Firmy

MATBUD SYSTEMY PPOŻ Sp. z o.o.
62-065 Grodzisk Wlkp., Słocin 36F

w zakresie: montaż i konserwacja wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2021 r.