Certyfikat Jakości Usług Nr 3/04/2005 dla Firmy

STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna
01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 53

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych według programu certyfikacji usług SITP PCU-04

 Data ważności certyfikatu: 6 lipca 2007 r. do 5 lipca 2021 r.