Certyfikat Jakości Usług Nr 4/05/2007 dla Firmy

MATBUD SYSTEMY PPOŻ Sp. z o.o.
62-065 Grodzisk Wlkp., Słocin 36F

w zakresie: montaż przegród przeciwpożarowych według programu certyfikacji usług SITP PCU-05

 Data ważności certyfikatu: 10 sierpnia 2007 r. do 9 sierpnia 2021 r.