Certyfikat Jakości Usług Nr 5/03/2008 dla Firmy

OBIS Cichocki, Ślązak Spółka Jawna
52-016 Wrocław, ul. Rybnicka 64

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja urządzeń sterujących wentylacją pożarową według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 10 marca 2008 r. do 9 marca 2022 r.