Certyfikat Jakości Usług Nr 8/02/2008 dla Firmy

INSTALCOMPACT-SERVICE Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Nad Strumykiem 6

w zakresie: montaż i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych według programu certyfikacji usług SITP PCU-02

 Data ważności certyfikatu: 31 marca 2008 r. do 30 marca 2019 r.