Certyfikat Jakości Usług Nr 1/09/2008 dla Firmy

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6
w zakresie: szkolenia w zakresie zagadnień bezpieczeństwa technicznego, przeciwwybuchowego, w obiektach przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem stref zagrożonych wybuchem, w oparciu o dyrektywy ATEX i pochodne według programu certyfikacji usług SITP S-1
 Data ważności certyfikatu: 30 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2019 r.