Certyfikat Jakości Usług Nr 5/05/2008 dla Firmy

UNIKAD Zbigniew Drajerczak
62-051 Łęczyca, ul. Podgórna 2

w zakresie: montaż i konserwacja przegród przeciwpożarowych według programu certyfikacji usług SITP PCU-05

 Data ważności certyfikatu: 30 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2019 r.