Certyfikat Jakości Usług Nr 9/02/2008 dla Firmy

SUPON S.A.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych – tryskaczowych, zraszaczowych, gazowych CO2, FM 200 według programu certyfikacji usług SITP PCU-02

 Data ważności certyfikatu: 30 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2019 r.