Certyfikat Jakości Usług Nr 11/01/2008 dla Firmy

Specjalistyczne Przedsiębiortswo Instalacji Alarmowych AMERAL Sp. z o.o.
61-895 Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

 Data ważności certyfikatu: 31 lipca 2008 r. do 30 lipca 2019 r.