Certyfikat Jakości Usług Nr 7/03/2008 dla Firmy

INSAP Sp. z o.o.
31-444 Kraków, ul. Ładna 4-6

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 20 października 2008 r. do 19 października 2019 r.