Certyfikat Jakości Usług Nr 10/03/2009 dla Firmy

EMES Sp. z o.o., Sp.K.
30-499 Kraków, ul. Opatkowicka 10A/9

w zakresie: montaż i konserwacja wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 31 sierpnia 2009 r. do 30 sierpnia 2020 r.