Certyfikat Jakości Usług Nr 8/05/2009 dla Firmy

EMES Sp. z o.o., Sp. K.
30-499 Kraków, ul. Opatkowicka 10A/9

w zakresie: montaż i konserwacja przegród przeciwpożarowych według programu certyfikacji usług SITP PCU-05

 Data ważności certyfikatu: 31 sierpnia 2009 r. do 30 sierpnia 2020 r.