Certyfikat Jakości Usług Nr 9/03/2009 dla Firmy

CERBEX Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Lwowska 14

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 31 sierpnia 2009 r. do 30 sierpnia 2020 r.