Komunikat

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jako inicjator i współautor wdrożenia w Polsce systemu dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych, uchwałą Zarządu Głównego z dnia 31 marca 2004 r. powołał własną jednostkę certyfikacji firm świadczących usługi przeciwpożarowe:
Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

W lutym 2006 r. Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych otrzymał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji jakości usług przeciwpożarowych.
Prezesem Zarządu (Dyrektorem) jest p. Jerzy Bronowicz – tel. 692491274