Certyfikat Jakości Usług Nr 14/06/2012 dla Firmy

Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o.
09-411 Płock, ul. Dobrzyńska 60a

w zakresie: konserwacji gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 24 maja 2012 r. do 23 maja 2020 r.