Certyfikat Jakości Usług Nr 13/03/2012 dla Firmy

EXELEN Sp.z o.o., Sp. K., ul. Wejherowska 5, Dobrzewino, 80-209 Chwaszczyno

w zakresie: konserwacja wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 20 września 2012 r. do 19 września 2020 r.