Certyfikat Jakości Usług Nr 10/05/2012 dla Firmy

SL Sp. z o.o.
36-041 Boguchwała, Zarzecze 26

w zakresie: montażu i konserwacji  przegród przeciwpożarowych według programu certyfikacji usług SITP PCU-05

 Data ważności certyfikatu: 28 grudnia 2012 r. do 27 grudnia 2020 r.