Certyfikat Jakości Usług Nr 18/01/2013 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.,
ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk 

w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

 Data ważności certyfikatu: 30 kwietnia 2013 r. do 29 kwietnia 2021 r.