Certyfikat Jakości Usług Nr 17/06/2013 dla Firmy

Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic
Ryszard Dzierzęcki,
ul. Starograniczna 32, 54-230 Wrocław

w zakresie: montażu i konserwacji gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 12 lipca 2013 r. do 11 lipca  2021 r.