Certyfikat Jakości Usług Nr 15/03/2014 dla Firmy

WENTOPRODUKT Janusz Pochopin,
ul. Toszecka 60, 44-100 Gliwice

w zakresie: montaż i konserwacja wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 08 lipca 2014 r. do 07 lipca 2019 r.