Certyfikat Jakości Usług Nr 18/06/2014 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON w Lublinie Sp.z o.o.
ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin

w zakresie: konserwacji gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 8 lipca 2014 r. do 7 lipca 2019 r.