Certyfikat Jakości Usług Nr 19/06/2014 dla Firmy

Centrum Ratownictwa i Ochrony Straż Pożarna Sp. z o.o.
Zawada, 28-230 Połaniec

w zakresie: montażu i konserwacji gaśnic i hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 2 września 2014 r. do 1 września 2019 r.