Certyfikat Jakości Usług Nr 16/03/2015 dla Firmy

UNIKAD Zbigniew Drajerczak ,
ul. Poznańska 94, 62-051 Wiry

w zakresie: montaż i konserwacja wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 09 lipca 2015 r. do 08 lipca 2020 r.