Certyfikat Jakości Usług Nr 21/02/2016 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52

w zakresie: projektowania, montażu i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych według programu certyfikacji usług SITP PCU-02

 Data ważności certyfikatu: 19 października 2016 r. do 18 października  2021 r.