Certyfikat Jakości Usług Nr 17/03/2016 dla Firmy

SMAY Sp.z o.o. ,
ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków

w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja instalacji wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 23 listopada 2016 r. do 22 listopada 2021 r.