Certyfikat Jakości Usług Nr 20/06/2017 dla Firmy

ORLEN EKO Sp. z o.o.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

w zakresie: projektowania, montażu i konserwacji gaśnic oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 21 listopada 2017 r. do 20 listopada 2019 r.