Certyfikat Jakości Usług Nr 21/06/2017 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52

w zakresie: konserwacja hydrantów wewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 14 listopada 2006 r. do 13 listopada 2020 r.