Certyfikat Jakości Usług Nr 23/06/2017 dla Firmy

KORPORACJA GOSPODARCZA „F-I” Sp. z o.o. Fire Service – Instalacje i Urządzenia Przeciwpożarowe
78-400 Szczecinek, ul. Artyleryjska 14

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 19 marca 2010 r. do 18 marca 2021 r.