Certyfikat Jakości Usług Nr 1/07/2014 dla Firmy

AMATECH – AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. Kalinowa 68

w zakresie: projektowania, montażu i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego według programu certyfikacji usług SITP PCU-07: 2008

 Data ważności certyfikatu: 23 maja 2014 r. do 22 maja 2022 r.