Certyfikat Jakości Usług Nr 1/07/2014 dla Firmy

AMATECH – AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. Kalinowa 68

w zakresie: projektowania, montażu i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego według programu certyfikacji usług SITP PCU-07: 2008

 Data ważności certyfikatu: 23 maja 2014 r. do 22 maja 2022 r.

 

√  Posiada Certyfikat Akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 124.

√   Jest notyfikowaną jednostką certyfikującą wyroby Nr 2775.

√  Prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), upoważniającą producenta do wydania europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
  • normy PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,
  • polskich norm lub krajowych ocen technicznych, upoważniającą producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B na podstawie rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania (Dz.U. 2016, poz. 1966).

Prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych, według dziewięciu programów SITP, zgodnie z wymogami PN-EN ISO/IEC 17065.  

Tylko firmy wykonawcze, które poddadzą się dobrowolnemu procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych, są gwarantem niezawodności usług przeciwpożarowych w zakresie: – projektowania, – montażu, – serwisowania (konserwacji).

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych znajdziesz również na stronie internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: www.sitp.home.pl, a także bezpośrednio u nas – telefonicznie lub poprzez e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl .

Zakres akredytacji PCA

Zapewniamy bezstronność prowadzonych działań certyfikacyjnych i postępowanie w taki sposób, aby fakt ten był zauważony przez strony zainteresowane. Zapewniamy, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków.

Informator o certyfikacji usług przeciwpożarowych do pobrania tutaj. 

Informator o certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym na znak CE do pobrania tutaj.

Informator o certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze krajowym na znak B do pobrania tutaj.

Wzór ogólnego dokumentu certyfikatu do obejrzenia tutaj  Wzór certyfikatu

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty …

Certyfikat Jakości Usług Nr 23/06/2017 dla Firmy

KORPORACJA GOSPODARCZA „F-I” Sp. z o.o. Fire Service – Instalacje i Urządzenia Przeciwpożarowe
78-400 Szczecinek, ul. Artyleryjska 14

w zakresie: projektowanie, montaż i konserwacja hydrantów według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 19 marca 2010 r. do 18 marca 2021 r.

Certyfikat Jakości Usług Nr 22/06/2017 dla Firmy

CERTYFIKAT WYCOFANY

GAŚ-POŻ Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.
84-230 Rumia, ul. Gajowa 2

w zakresie: konserwacja hydrantów wewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 25 stycznia 2005 r. do 24 stycznia 2021 r.


 

Certyfikat Jakości Usług Nr 21/06/2017 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52

w zakresie: konserwacja hydrantów wewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 14 listopada 2006 r. do 13 listopada 2020 r.

Certyfikat Jakości Usług Nr 17/03/2016 dla Firmy

SMAY Sp.z o.o. ,
ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków

w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja instalacji wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 23 listopada 2016 r. do 22 listopada 2021 r.

Certyfikat Jakości Usług Nr 21/02/2016 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o.
80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52

w zakresie: projektowania, montażu i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych według programu certyfikacji usług SITP PCU-02

 Data ważności certyfikatu: 19 października 2016 r. do 18 października  2021 r.

Konferencja 9-10.06.2016 r.

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP Sp. z o.o.  W POZNANIU
WSPÓLNIE Z
DELEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POZNANIU
ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ X KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.
ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych. (cz. II)
w dniach 09-10 czerwiec 2016 r.   

Czytaj dalej

Certyfikat Jakości Usług Nr 1/08/2015 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec s.j.,
ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin 

w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych według programu certyfikacji usług SITP PCU-08: 2015

 Data ważności certyfikatu: 16 listopada 2015 r. do 15 listopada 2020 r.

Certyfikat Jakości Usług Nr 22/01/2015 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec s.j.,
ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin 

w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej według programu certyfikacji usług SITP PCU-01

 Data ważności certyfikatu: 16 listopada 2015 r. do 15 listopada 2020 r.