Certyfikat Jakości Usług Nr 22/06/2017 dla Firmy

CERTYFIKAT COFNIĘTY 

GAŚ-POŻ Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.
84-230 Rumia, ul. Gajowa 2

w zakresie: konserwacja hydrantów wewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 25 stycznia 2005 r. do 24 stycznia 2021 r.