Certyfikat Jakości Usług Nr 22/06/2017 dla Firmy

CERTYFIKAT WYCOFANY

GAŚ-POŻ Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.
84-230 Rumia, ul. Gajowa 2

w zakresie: konserwacja hydrantów wewnętrznych według programu certyfikacji usług SITP PCU-06

 Data ważności certyfikatu: 25 stycznia 2005 r. do 24 stycznia 2021 r.


 

Certyfikat Jakości Usług Nr 10/03/2009 dla Firmy

CERTYFIKAT WYCOFANY

EMES Sp. z o.o., Sp.K.
30-499 Kraków, ul. Opatkowicka 10A/9

w zakresie: montaż i konserwacja wentylacji pożarowej według programu certyfikacji usług SITP PCU-03

 Data ważności certyfikatu: 31 sierpnia 2009 r. do 30 sierpnia 2020 r.