Certyfikat Jakości Usług Nr 2/08/2017 dla Firmy

INSAP Sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków 

w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych według programu certyfikacji usług SITP PCU-08: 2015

 Data ważności certyfikatu: 18 września 2017 r. do 19 września 2019 r.

Certyfikat Jakości Usług Nr 1/08/2015 dla Firmy

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec s.j.,
ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin 

w zakresie: projektowania, montaż i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych według programu certyfikacji usług SITP PCU-08: 2015

 Data ważności certyfikatu: 16 listopada 2015 r. do 15 listopada 2020 r.