Certyfikat kompetencji personelu Nr 3/CKP/2013 Pan

mgr inż. Leszek Małocha
w zakresie: kompetencje specjalisty w zakresie zagrożeń pożarowo – wybuchowych zgodnie z kryteriami określonymi w programie certyfikacji kompetencji personelu

Data ważności certyfikatu: 08.04.2013 roku do 07.04.2019 roku

Certyfikat kompetencji personelu Nr 2/CKP/2011 Pan

mgr inż. Damian Kubera
w zakresie: kompetencje specjalisty w zakresie zagrożeń pożarowo – wybuchowych zgodnie z kryteriami określonymi w programie certyfikacji kompetencji personelu

Data ważności certyfikatu: 28.11.2011 roku do 27.11.2014 roku

Certyfikat kompetencji personelu Nr 1/CKP/2010 Pan

mgr inż. Lech Snopkowski
w zakresie: kompetencje specjalisty w zakresie zagrożeń pożarowo – wybuchowych zgodnie z kryteriami określonymi w programie certyfikacji kompetencji personelu

Data ważności certyfikatu: 25.05.2010 roku do 24.05.2013 roku