Konferencja 13-14 czerwca 2019r.

KONFERENCJA

ATEX W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ 

TRZEBAW k/Poznania

13-14 czerwca 2019

  1. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe.
  2. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN 60079-10-2:2015-06 Atmosfery wybuchowe. Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe.
  3. Klasyfikacja substancji chemicznych lub ich mieszanin według wymagań wytycznych unijnych z uwzględnieniem Rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008r. z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin); obowiązującego od 1 lipca 2015r.
  4. Procedura stosowana do oceny i likwidacji zagrożeń wywołanych zjawiskiem elektryczności statycznej wg Specyfikacji Technicznej IEC/TS 60079-32-1:2013/A1:2017 Explosive Atmospheres-Part 32-1: Electrostatic Hazards, guidance (atmosfery wybuchowe – Część 32-1: Zagrożenia wywołane przez elektryczność statyczną, wytyczne).
  5. Wnioski i doświadczenia Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego w zakresie przystosowania do eksploatacji w strefach Ex, istniejących „przedatexowych” urządzeń nieelektrycznych, w świetle wymagań prawa.
  6. Identyfikacja, analiza i ocena scenariuszy wybuchu, jako podstawa zarządzania ryzykiem wybuchowym na instalacjach przemysłowych.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Informator o konferencji

Konferencja 2018

Szanowni uczestnicy wszystkich edycji konferencji  „ATEX” organizowanych przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą w Poznaniu, chciałem przekazać Wam informację, że zespół przygotowujący tematykę i organizację konferencji „ATEX” podjął decyzję, że odbywać będą się one w cyklu dwuletnim.

W związku z powyższym w 2018 roku konferencja nie odbędzie się. Zapraszam wszystkich, którzy identyfikują się poznańską konferencją „ATEX” organizowaną przez OCUP na następną edycję w czerwcu 2019r.

Informacja powyższa jest przekazem do Was, że nie rezygnujemy z tej tematyki i nie znikamy z kalendarza konferencyjnego. Zależy nam, aby konferencje przygotowane i prowadzone były na wysokim poziomie. Cykl dwuletni pozwoli nam wszystkim na dobranie interesującej tematyki, właściwe przygotowanie merytoryczne konferencji i odpowiednią frekwencję uczestników oraz firm zainteresowanych tematyką „ATEX”.

Za zespół organizacyjny

dyr. OCUP

Jerzy Bronowicz

Konferencja 9-10.06.2016 r.

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP Sp. z o.o.  W POZNANIU
WSPÓLNIE Z
DELEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POZNANIU
ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ X KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.
ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych. (cz. II)
w dniach 09-10 czerwiec 2016 r.   

Czytaj dalej

Informacje archiwalne

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Sp. z o.o. w Poznaniu
zaprasza
na Konferencję Naukowo-Techniczną
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE  W ASPEKCIE WYMAGAŃ TECHNICZNO-POŻAROWYCH I WYBUCHOWYCH W OBIEKTACH  

Czytaj dalej

Konferencja

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza na Konferencję Naukowo-Techniczną

ZAGROŻENIE  WYBUCHOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH„.

Czytaj dalej

Komunikat

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jako inicjator i współautor wdrożenia w Polsce systemu dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych, uchwałą Zarządu Głównego z dnia 31 marca 2004 r. powołał własną jednostkę certyfikacji firm świadczących usługi przeciwpożarowe:
Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Czytaj dalej