Konferencja 13-14 czerwca 2019r.

KONFERENCJA

ATEX W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ 

TRZEBAW k/Poznania

13-14 czerwca 2019

  1. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe.
  2. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, wg nowej normy PN-EN 60079-10-2:2015-06 Atmosfery wybuchowe. Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe.
  3. Klasyfikacja substancji chemicznych lub ich mieszanin według wymagań wytycznych unijnych z uwzględnieniem Rozporządzenia CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008r. z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin); obowiązującego od 1 lipca 2015r.
  4. Zagrożenie elektrostatyczne wg wymagań Specyfikacji Technicznej IEC/TS 60079-32-13: Explosive Atmospheres Part. 31-1 Electrostatic Hazards. (Atmosfery wybuchowe. Cz. 32.1. Zagrożenia wywołane przez elektryczność statyczną).
  5. Wnioski i doświadczenia Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego w zakresie przystosowania do eksploatacji w strefach Ex, istniejących „przedatexowych” urządzeń nieelektrycznych, w świetle wymagań prawa.
  6. Identyfikacja, analiza i ocena scenariuszy wybuchu, jako podstawa zarządzania ryzykiem wybuchowym na instalacjach przemysłowych.

Szczegóły dotyczące konferencji będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej. 

Konferencja 2018

Szanowni uczestnicy wszystkich edycji konferencji  „ATEX” organizowanych przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z siedzibą w Poznaniu, chciałem przekazać Wam informację, że zespół przygotowujący tematykę i organizację konferencji „ATEX” podjął decyzję, że odbywać będą się one w cyklu dwuletnim.

W związku z powyższym w 2018 roku konferencja nie odbędzie się. Zapraszam wszystkich, którzy identyfikują się poznańską konferencją „ATEX” organizowaną przez OCUP na następną edycję w czerwcu 2019r.

Informacja powyższa jest przekazem do Was, że nie rezygnujemy z tej tematyki i nie znikamy z kalendarza konferencyjnego. Zależy nam, aby konferencje przygotowane i prowadzone były na wysokim poziomie. Cykl dwuletni pozwoli nam wszystkim na dobranie interesującej tematyki, właściwe przygotowanie merytoryczne konferencji i odpowiednią frekwencję uczestników oraz firm zainteresowanych tematyką „ATEX”.

Za zespół organizacyjny

dyr. OCUP

Jerzy Bronowicz

Konferencja 9-10.06.2016 r.

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP Sp. z o.o.  W POZNANIU
WSPÓLNIE Z
DELEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POZNANIU
ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ X KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.
ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych. (cz. II)
w dniach 09-10 czerwiec 2016 r.   

Czytaj dalej

Informacje archiwalne

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Sp. z o.o. w Poznaniu
zaprasza
na Konferencję Naukowo-Techniczną
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE  W ASPEKCIE WYMAGAŃ TECHNICZNO-POŻAROWYCH I WYBUCHOWYCH W OBIEKTACH  

Czytaj dalej

Konferencja

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza na Konferencję Naukowo-Techniczną

ZAGROŻENIE  WYBUCHOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH„.

Czytaj dalej

Komunikat

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jako inicjator i współautor wdrożenia w Polsce systemu dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych, uchwałą Zarządu Głównego z dnia 31 marca 2004 r. powołał własną jednostkę certyfikacji firm świadczących usługi przeciwpożarowe:
Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Czytaj dalej