Konferencja 01-02.06.2017 r.

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP
Sp. z o.o. w POZNANIU
WSPÓLNIE Z DEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
W POZNANIU
ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ XI KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.
RYZYKA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH – ATEX
 W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ
W DNIACH 01-02 czerwca 2017 r.

Konferencja kierowana jest do kadry menadżerskiej i zarządzającej, do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożenia wybuchem, do pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, do rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów i architektów biur projektowych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, urzędów miejskich i wojewódzkich, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, przedstawicieli Firm zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

Patronat medialny nad Konferencją przyjął Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa”.

Prelekcje na konferencji będą prowadzone w formie interaktywnej. Możliwość aktywnego uczestnictwa w prelekcji, zadawanie pytań i dyskusja.

Miejsce konferencji -hotel „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania na trasie Poznań-Wrocław –  

Tematyka konferencji do pobrania tutaj.

Karta uczestnictwa do pobrania tutaj.

Materiały z konferencji (zaktualizowane) do pobrania tutaj.

Osoba odpowiedzialna do kontaktów w ramach OCUP:

– Anna Stroińska tel. 608 026 049 lub 61 847 92 64, – Jerzy Bronowicz tel. 692 491 274.  e-mail: certyfikacja.sitp@op.pl  

Konferencja 9-10.06.2016 r.

OŚRODEK CERTYFIKACJI USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH SITP Sp. z o.o.  W POZNANIU
WSPÓLNIE Z
DELEGATURĄ WOJSKOWĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POZNANIU
ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNĄ X KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ pt.
ATEX w praktyce eksploatacyjnej obiektów przemysłowych. (cz. II)
w dniach 09-10 czerwiec 2016 r.   

Czytaj dalej

Informacje archiwalne

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Sp. z o.o. w Poznaniu
zaprasza
na Konferencję Naukowo-Techniczną
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE  W ASPEKCIE WYMAGAŃ TECHNICZNO-POŻAROWYCH I WYBUCHOWYCH W OBIEKTACH  

Czytaj dalej

Konferencja

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza na Konferencję Naukowo-Techniczną

ZAGROŻENIE  WYBUCHOWE W OBIEKTACH PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH„.

Czytaj dalej

Komunikat

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jako inicjator i współautor wdrożenia w Polsce systemu dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych, uchwałą Zarządu Głównego z dnia 31 marca 2004 r. powołał własną jednostkę certyfikacji firm świadczących usługi przeciwpożarowe:
Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Czytaj dalej