Kryteria certyfikacji wyrobów budowlanych

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych jest w trakcie uzyskiwania uprawnień,  wynikających z obowiązujących przepisów  w zakresie wyrobów budowlanych, w obszarze regulowanym. Po uzyskaniu uprawnień jednostka natychmiast zamieści informator o procedurze  postępowania w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych.