Kryteria certyfikacji wyrobów budowlanych

Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w dniu 18.01.2018r. uzyskał uprawnienia do certyfikacji wyrobów budowlanych.

Zakres akredytacji wyrobów budowlanych

Program Certyfikacji Wyrobów Budowlanych PCW-02.

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. Dz.U. z dnia 6 grudnia 2016r. poz. 1966 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Program PCW – 02Z dniem 3 maja 2018r. na stronie internetowej Komisji Europejskiej NANDO-INPUT została zamieszczona informacja o nadaniu Ośrodkowi Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP Sp.z o.o. nr notyfikacji NB 2775.

Program Certyfikacji Wyrobów Budowlanych PCW-03.

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywą Rady 89/106/EWG

Program PCW – 03